ONSOZ - FOREWORD

AS9100-D KALİTE EL KİTABI AS9100-D QUALITY MANUAL

ONSOZ - FOREWORD

Kalite El Kitabı web sitemiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize çevrimiçi olarak dağıtılmaktadır. Bu el kitabı HSF Savunma Havacilik Ltd. Sti. (HSF)'ye ait telif hakkı ile korunmaktadır. Sitenin kullanıcılarına sınırlı ve ücretsiz olarak sunulan bu kitapçığın kullanılmak üzere basılı veya elektronik biçimde kopyalarını oluşturmak, uygulamak veya geliştirmek telif hakkı lisansı nedeniyle yasaktır. The Quality Manual is online published to all our employees, customers and suppliers through our website. This manual has copyright restrictions by HSF Savunma Havacilik Ltd. Sti (HSF). This manual has been published as limited free version for website users, and it is prohibited by the copyright for creating, implementing and or developing electronic copies.

HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF), Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 13 Sincan 06609 Ankara Türkiye, bu belge ile açıklanan kalite yönetim sistemini SAE AS9100 Rev.D standardına bağlı olarak firma bünyesinde yapılan tüm çalışmaları belgelemek, müşteri gereksinimlerini karşılamak, firma bünyesinde yürütülen tüm iş süreclerinin takibini sağlamak, beklentiler ve gereksinimler doğrultusunda gerekli düzeltici faaliyetleri uygulamak amacıyla hazırlanmıştır. This Quality Manual has been prepared by HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF), Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 13 Sincan 06609 Ankara Türkiye, according to SAE AS9100 Rev.D standards, to meet customer requirements, to follow all project processes carried out within the company, and to implement necessary corrective actions in line with expectations and requirements.

Kalite El Kitabı Dağıtımı

Kalite El Kitabı, prosedürler, formlar, ekler ve çalışma talimatları şirket sunucusundaki tüm şirket personeli tarafından kullanılabilecektir. Kalite El Kitabı şirket web sitesi aracılığıyla Müşterilerimize, Satıcılarımıza ve Düzenleyici Kurumlarımıza sunulacaktır. Ayrıca bu kitap hem Türkce hem de İngilizce dillerinde hazırlanarak yurtiçi ve yurtdışı tüm müşteri ve tedarikçilerimize hitap etmektedir.

Quality Manual Distribution

The Quality Manual, procedures, forms, annexes and operating instructions will be available to all company staff through the company server. The Quality Manual will be made available to our Customers, Vendors and Regulatory Authorities via the company website. In addition, this book is prepared in both Turkish and English languages for our all customers and suppliers are located at home and abroad.

Did you find this article useful?