HSF DAVRANIŞ KURALLARI HSF CODE OF CONDUCT

HSF DAVRANIŞ KURALLARI HSF CODE OF CONDUCT

 • HSF Davranış Kuralları, tüm HSF çalışanlarından ve stajyerlerinden beklenen davranışları belirtmektedir. HSF Code of Conduct outlines expected behaviors for all HSF employees and interns.
 • HSF, işlerini, adil, tarafsız, etik ve doğru bir şekilde, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve HSF’in değerleri doğrultusunda yürütmektedir. HSF will conduct its business fairly, impartially, in an ethical and proper manner, in full compliance with all applicable laws and regulations, and consistent with HSF’s values.
 • Bir işi yürütürken, müşteriler, tedarikçiler, topluluklar ile ve çalışanlar arasında kurulan ilişkiler de dahil tüm şirket ilişkilerinin temelinde dürüstlük yatmalıdır. In conducting its business, integrity must underlieall company relationships, including those with customers, suppliers, communitiesand among employees.
 • HSF çalışanlarının, şirket sorumluluklarını yerine getirirken en yüksek iş ahlakı standartlarına uymaları gerekmektedir. The highest standards of ethical business conduct are required of HSF employees in the performance of their company responsibilities.
 • Çalışanlar, şirketin dürüstlüğünü, tarafsızlığını, itibarını zedeleyebilecek veya başka bir şekilde şirket için utanç kaynağı olabilecek davranış veya faaliyetlerden kaçınmalıdırlar. Employees and interns will not engage in conduct or activity that may raise questions as to the company's honesty, impartiality, reputation or otherwise cause embarrassment to the company.
 • Çalışanlar, değerlerimize olan bağlılıklarını göstermeli, birbirlerine karşı saygılı olmalı ve cinsel taciz de dahil olmak üzere her türlü tacizden uzak durmalıdırlar. Employees and interns will demonstrate their commitment to our values, will treat each other with respect and will refrain from any type of harassment, including sexual harassment.

HSF şirketinin bir çalışanı veya stajyer olarak, şu hususları temin ederim As an employee and Intern of HSF, I will ensure that:

 1. Benim veya şirket için çıkar çatışması yaratabilecek hiçbir faaliyette bulunmayacağım, I will not engage in any activity that might create a conflict of interest for meor the company,
 2. HSF’e ait veya dışarıya kapalı bilgileri uygunsuz bir şekilde kullanarak kişisel kazanç elde etmek amacıyla HSF’deki pozisyonumdan yararlanmayacak veya pozisyonumu kötüye kullanmayacağım. Bu, yapılan işlerin içeriden bilgi ticareti yapmamayı da kapsamaktadır, I will not take advantage of my HSF position to seek personal gainthroughthe inappropriate use of HSF or non-public information or abuse my position. This includes not engaging in insidertrading,
 3. Bilgilerin kullanılması ve paylaşılması ile ilgili tüm kısıtlamalara uyacağım. Buna, HSF bilgilerini korumaya yönelik tüm gereksinimlere uymak ve HSF dışı özel bilgilerin, sadece söz konusu bilgilerin sahibinin veya yasaların izin verdiği şekilde kullanıldığından ve paylaşıldığından emin olmak da dahildir, I will follow all restrictions on use and disclosure of information. This includes following all requirements for protecting HSF information and ensuring that non-HSF proprietary information is used and disclosed only as authorized by the owner of the information or as otherwise permitted by law.
 4. Bütün iş ve ilişkilerimde dürüst iş yapma ilkesine bağlı kalacağım, I will observe fair dealing in all of my transactions and interactions,
 5. Tüm şirket, müşteri ve tedarikçi varlıklarını koruyacak ve bunları sadeceşirket tarafından onaylanan uygun faaliyetler için kullanacağım, I will protect all company, customer and supplier assets and use them only for appropriate company approvedactivities,
 6. İstisnasız, yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağım, Without exception, I will comply with all applicable laws, rules and regulations,
 7. Yasadışı veya etik olmayan tüm davranışları yönetime veya diğer gerekli makamlara (örn. Etik, Hukuk Birimi, Güvenlik Birimi, İnsan Kaynakları Birimi)derhal rapor edeceğim, I will promptly report any illegal or unethical conduct to management or otherappropriate authorities (i.e., Ethics, Law, Security, HR).

Her çalışan ve stajyer, soru sormak, yardım istemek ve bu Davranış Kurallarına yönelik şüpheli ihlalleri rapor etmekle yükümlüdür. Endişelerini ciddi bir şekilde dile getiren çalışanlara karşı misilleme yapılmasına tolerans gösterilmeyecektir. Every employee and inter have the responsibility to ask questions, seek guidance and report suspected violations of this Code of Conduct. Retaliation against employees who come forward to raise genuine concerns will not be tolerated.

Did you find this article useful?