• Belge Numarasi / Document Number: QM_011018 İlk Yayın Tarihi / First Release Date: 27.04.2020 Revizyon No / Revision Number: 02 Revizyon Tarihi / Revision Date: 11.02.2021 Kaldırılan Revizyon / Cancelled Revision: 01 ITAR Kontrollü Bilgi İçermez / Does Not Contain ITAR Controlled Information KONTROLLÜ KOPYA - Basılı Kopyalar KONTROL DIŞI olarak kabul edilir - Kullanmadan Önce Mevcut Baskıyı Doğrulayın CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Issue Before Use